WYKOPSOBIESAM.PL > REGULAMIN

WYKOP SOBIE SAM

+48 666 666 004

wykopsobiesam@gmail.com

Aby wypożyczyć sprzęt wystarczy:

 • okazać dwa dokumenty ze zdjęciem,

 • podpisać umowę,

 • zrobić przedpłatę,

 • zapłacić kaucje zwrotną,

 • wysłuchać instrukcji obsługi.

Klient zobowiązuje się do:

 • użytkowania maszyny zgodnie z jej przeznaczeniem

 • zabezpieczenia sprzętu przed uszkodzeniem lub utratą,

 • zwrotu sprzętu w takim stanie, w jakim został on wypożyczony, tj. sprawny, oczyszczony, kompletny i ZATANKOWANY,

 • zwrócenia sprzętu w ciągu 24h od momentu wypożyczenia, w godzinach otwarcia wypożyczalni, lub przedłużenia wynajmu.

 • poinformowania o przedłużonym wynajmie sprzętu oraz uiszczenia z góry  opłaty za kolejne doby.

Godziny otwarcia wypożyczalni:

Pon-Pt: 7:00-16:00

Sobota: 7:00-14:00

*sprzęt wynajęty w sobotę może zostać oddany w poniedziałek rano.
*nie uwzględnia się zwrotu kosztów wynajmu sprzętu przy jego szybszym zwróceniu do wypożyczalni, jeśli nie zostało to wcześniej ustalone.

 

Regulamin przedpłat i rezerwacji minikoparek oraz miniładowarek

 • Aby zarezerwować minikoparkę lub miniładowarkę, klient zobowiązuje się do dokonania przedpłaty w siedzibie firmy Wykop Sobie Sam lub w formie wpłaty na konto bankowe.

 • W celu wynajęcia sprzętu niezbędne jest wpłacenie kaucji zwrotnej w formie gotówki, przedpłaty lub blokady środków na karcie bankowej.

 • Wypożyczalnia zobowiązuje się do rezerwacji sprzętu, na który klient dokonał przedpłaty oraz udostępnienia mu go w dniu, na który rezerwacja została dokonana. W przeciwnym wypadku wypożyczalnia zobowiązuje się do całkowitego zwrotu przedpłaty dokonanej przez klienta.

 • W momencie odwołania rezerwacji na mniej niż 24 godziny przed jej realizacją, wypożyczalnia nie zwróci klientowi przedpłaty za pierwszą dobę wynajmu, wykonanej w momencie rezerwacji.

 • Klient oświadcza, iż zapoznał się ze specyfikacjami maszyn, które rezerwuje i nie będzie składał reklamacji w dniu wynajmu, jeśli wypożyczone mu maszyny będą w odpowiednim stanie technicznym.

 • W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, możliwe jest dokonanie zmiany terminu rezerwacji na nie mniej niż 24 godziny przed jej realizacją.

 • Dokonując przedpłaty w formie przelewu lub gotówki w siedzibie firmy klient oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem przedpłat i akceptuje go. Oświadcza także, iż nie będzie żądał zwrotu dokonanej przedpłaty, jeśli rezerwacja zostanie anulowana na mniej niż 24 godziny przed jej realizacją.